เงื่อนไขออกบัตรใหม่
- การขอออกบัตรใหม่ บัตรเดิมจะถูกอายัติทันที
- บัตรใหม่จะถูกจัดส่งภายใน 15 วันทำการ โดยระหว่างรอรับ บัตรใหม่ จะไม่สามารถใช้งานบัตรเดิมได้ แต่จะสามารถสะสมคะแนนด้วยการบอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ได้

02 637 1142

Ai system

@aisystem

เกียวกับเรา

วิธีการสมัคร

การสะสมคะแนน

คำถามที่พบบ่อย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แผงผังเว็บไซต์

Cafe Amazon

KFC

DQ

Foodpanda