คำถามที่พบบ่อย

สามารถสมัครบัตรได้ง่ายๆ แล้วแต่ความสะดวก ตามช่องทางดังนี้สามารถสมัครบัตรได้ง่ายๆ แล้วแต่ความสะดวก ตามช่องทางดังนี้
1. สมัครที่ AI stone และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เช่น Cafe Amazon Texas Chicken Daddy Dough ฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ Fit Auto และ Jiffy เป็นต้น
1.1 กรณีนำบัตรประชาชนมา
– หลังจากกรอกข้อมูลผู้สมัคร นำบัตรประชาชนให้พนักงาน ทางพนักงานใน AI stone และร้านค้า จะดำเนินการเปิดการใช้งานบัตร โดยการเสียบบัตรประชาชนพร้อมลงทะเบียนที่เครื่อง EDC และนำบัตรให้สมาชิก
– สมาชิกสามารถใช้บัตรในการสะสมคะแนนได้ และแลกคะแนนได้ทันที
1.2 กรณีไม่ได้นำบัตรประชาชนมา
– หลังจากกรอกข้อมูลผู้สมัคร ทางพนักงานใน AI stone และร้านค้า จะดำเนินการเปิดการใช้งานบัตร และนำบัตรให้สมาชิก
– สมาชิกสามารถใช้บัตรในการสะสมคะแนนได้เลย ทั้งนี้ การแลกคะแนน จะสามารถดำเนินการได้หลังจากการกรอกข้อมูลลงในระบบ Online แล้วเท่านั้น หรือประมาณ 45 วันหลังจากสมัคร

2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (www.aicard.com และ Ai Card Mobile Application)
2.1 หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ทีมงานจะส่ง E-mail หรือ SMS เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิก
2.2 บัตรสมาชิกจะถูกจัดส่งถึงท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ภายใน 15 วันทำการ
2.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งบัตรเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

หากสมัครที่ AI stone หรือร้านค้าในเครือ ตามกรณีที่ไม่ได้นำบัตรประชาชนมา บัตรที่ได้รับการเปิดใช้งานจาก AI stone หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จะยังไม่สามารถแลกคะแนนสะสมได้ทันที เนื่องจากยังไม่ได้มีการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลสมาขิกบนช่องทางออนไลน์ ดังนั้น สมาชิกสามารถรอให้ทาง AI Card ลงทะเบียนบัตรให้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 45 วันหลังจากสมัครบัตร หรือ ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลสมาขิกที่ www.aicard.com หรือ AI  Card Mobile Application ในเมนู ลงทะเบียนบัตร ด้วยตนเอง

การเข้าสู่ระบบครั้งแรก Username จะเป็น เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับ AI Card และ Password จะเป็นหมายเลขประจำตัวประชาชน และระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เพื่อที่จะใช้เป็นรหัสผ่านในการ Log In ต่อไป

กรณีสมัครสมาชิกและรับบัตรทันที ที่ AI Station และร้านค้าในเครือฯ :

– หากสมาชิกดำเนินการลงทะเบียนบัตรด้วยตนเองใน website หรือ application เรียบร้อยแล้ว การเข้าสู่ระบบครั้งแรก Username จะเป็น เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับ Blue Card และ Password จะเป็นรหัสผ่านที่สมาชิกกำหนดไว้เมื่อลงทะเบียนบัตรผ่านช่องทางออนไลน์

– หากบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนบัตรให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว การเข้าสู่ระบบครั้งแรก Username จะเป็น เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับ AI Card และ Password จะเป็นหมายเลขประจำตัวประชาชน

สามารถบอกเบอร์มือถือเพื่อสะสมคะแนนได้แล้ว ทั้งนี้ สามารถทำได้เฉพาะที่ร้าน Café Amazon Texas Chicken Daddy Dough ฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ FIT Auto และ Jiffy ที่ร่วมรายการเท่านั้น ส่วนที่ AI Station ยังคงต้องสะสมคะแนนผ่านบัตร Blue Card เท่านั้น

แจ้งขออายัดบัตรและยื่นเรื่องขอออกบัตรใหม่ได้ที่ โทร. 1365 Contact Center โดยการทำบัตรใหม่จะใช้เวลาดำเนินการและจัดส่งภายใน15 วันทำการ หากมีการออกบัตรใหม่แล้วจะไม่สามารถใช้บัตรเก่าได้อีกต่อไปและไม่สามารถยกเลิกบัตรได้หากเจอบัตรเก่าภายหลัง โดยบัตรใหม่จะถูกหัก100 คะแนนเป็นค่าธรรมเนียมแต่ช่วงนี้บริษัทฯ อนุโลมให้จึงไม่มีการหักคะแนนใดๆและคะแนนทั้งหมดจะถูกโอนไปยังบัตรใหม่

สามารถตรวจสอบคะแนนผ่าน www.AI card.com หรือโหลด AI Card Mobile Application ลงบนมือถือก็ได้ ซึ่งวิธีนี้จะทั้งสะดวกและช่วยให้ไม่พลาดสิทธิพิเศษต่างๆแบบส่งตรงถึงมือ จะที่ไหนเมื่อไรก็เช็คข้อมูลได้ตลอด หรือสามารถตรวจสอบคะแนนที่ท้ายใบเสร็จรับเงิน เมื่อซื้อสินค้า

ตัวบัตรไม่มีวันหมดอายุ แต่คะแนนสะสมมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า/บริการ โดยกำหนดรอบการตัดคะแนนสะสมที่หมดอายุปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ตัวอย่าง

– คะแนนสะสมที่อายุครบ 3 ปี ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน ของปีนั้น เช่น คะแนนสะสมในช่วงวันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน 2562 จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

– คะแนนสะสมที่อายุครบ 3 ปี ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ธันวาคม จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น เช่น คะแนนสะสมในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ธันวาคม 2562 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสที่ใช้ในการแลกคะแนนสะสม โดย AI Code ที่ตั้งค่าจากระบบ คือ DDMM (วันและเดือนเกิดของคุณ)

ตัวอย่าง: คุณเกิดวันที่ 21 มีนาคม AI Code คือ 2103

02 637 1142

Ai system

@aisystem

เกียวกับเรา

วิธีการสมัคร

การสะสมคะแนน

คำถามที่พบบ่อย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แผงผังเว็บไซต์

Cafe Amazon

KFC

DQ

Foodpanda

 

A I card  v1.0
© 2020 https://aisystem.com​