ลำดับ

ID

ชื่อ-นามสกุล

เวลา

วันที่

กิจกรรม

พอยท์คงเหลือ

หมายเหตุ

1

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.00.21 น

1 ธันวาคม 2563

+2

18

สะสมพอยท์

2

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.00.42 น

1 ธันวาคม 2563

+2

20

สะสมพอยท์

3

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.02.41 น

1 ธันวาคม 2563

-10

10

ลุ่นรางวัลใหญ่

4

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.03.53 น

1 ธันวาคม 2563

-5

5

บริจาค

5

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.10.31 น

1 ธันวาคม 2563

+2

7

สะสมพอยท์

6

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.11.12 น

1 ธันวาคม 2563

+2

9

สะสมพอยท์

7

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.15.36 น

1 ธันวาคม 2563

+2

11

สะสมพอยท์

8

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.20.15 น

1 ธันวาคม 2563

+2

13

สะสมพอยท์

9

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.20.32 น

1 ธันวาคม 2563

+2

15

สะสมพอยท์

10

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.21.31 น

1 ธันวาคม 2563

+2

17

สะสมพอยท์

11

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.21.42 น

1 ธันวาคม 2563

+2

19

สะสมพอยท์

12

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.22.33 น

1 ธันวาคม 2563

+2

21

สะสมพอยท์

13

001

มงคล สิมพิบูลย์

09.22.54 น

1 ธันวาคม 2563

+2

23

สะสมพอยท์

14

001

มงคล สิมพิบูลย์

10.23.32 น

1 ธันวาคม 2563

+2

24

พอยท์กิจกรรม

15

001

มงคล สิมพิบูลย์

10.31.01 น

1 ธันวาคม 2563

-20

4

แลกรางวัล

รวม

พอยท์