ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการสมัคร

สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้จากการซื้อสินค้า/บริการ ตามที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กำหนด ดังนี้สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้จากการซื้อสินค้า/บริการ ตามที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กำหนด ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
1.1 กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ : เติมน้ำมันครบทุก 1 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
1.2 ดีเซลพรีเมี่ยม : เติมน้ำมันครบทุก 2 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
1.3 ดีเซล : เติมน้ำมันครบทุก 4 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
1.4 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 400 ลิตร/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 2 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 100 ลิตร
1.5 การสะสมคะแนนในแต่ละครั้ง สามารถสะสมได้โดยการเติมน้ำมัน 1 รายการ / รถ 1 คัน / 1 ใบเสร็จ
1.6 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณจำนวนน้ำมันที่ไม่เต็มลิตร
1.7 สะสมคะแนนได้เฉพาะกรณีเติมน้ำมันใส่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น
1.8 ขอสงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนในกรณีเติมน้ำมันเพื่อนำไปประกอบธุรกิจ หรือกิจการใดๆ
2. ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
2.1 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเฉพาะที่จุดจำหน่ายภายใน PTT Station และภายในร้านสะดวกซื้อ Jiffy ครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
2.2 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน
2.3 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
2.4 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับศูนย์บริการ ProCheck และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นที่ตั้งอยู่นอกสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
3. ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon)
3.1 ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
3.2 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
3.3 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
3.4 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าในกลุ่มเบเกอรี่ และสินค้าบางรายการ
4. ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy)
4.1 ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
4.2 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
4.3 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
4.4 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าที่ได้รับส่วนลดพิเศษจากการขายส่ง (Wholesale)
4.5 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับ บุหรี่ บัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน บัตรเงินสด คูปองน้ำมัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด น้ำมันและน้ำตาลประกอบอาหาร และสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
5. ร้าน Texas Chicken
5.1 ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
5.2 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท
5.3 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
5.4 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
6. ศูนย์บริการยานยนต์ (FIT Auto)
6.1 ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
6.2 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 30,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 2 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท
6.3 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
6.4 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
7. ร้านฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ (Hua Seng Hong Dimsum)
7.1 ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
7.2 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท
7.3 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
7.4 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมคะแนนสำหรับสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
8. ร้านเพิร์ลลี่ ที (Pearly Tea)
8.1 ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
8.2 บัตรสมาชิกแต่ละใบ สามารถใช้สะสมคะแนนได้สูงสุด 5,000 บาท/เดือน โดยจำกัดการสะสมคะแนน 3 ครั้ง/วัน/สาขา ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
8.3 การคำนวณคะแนนสะสม ระบบจะไม่คำนวณคะแนนสะสมสำหรับยอดซื้อสินค้าที่ไม่ครบ 20 บาท
8.4 สงวนสิทธิ์ไม่ร่วมการสะสมสินค้าบางรายการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า)
9. สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสะสม สำหรับการซื้อที่เกินเงื่อนไขของแต่ละสินค้า ตามที่ บริษัทฯ กำหนด
10. คะแนนสะสมมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า/บริการ โดยกำหนดรอบการตัดคะแนนสะสมที่หมดอายุปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ตัวอย่าง
• คะแนนสะสมที่อายุครบ 3 ปี ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน ของปีนั้น เช่น คะแนนสะสมในช่วงวันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายน 2562 จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
• คะแนนสะสมที่อายุครบ 3 ปี ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ธันวาคม จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น เช่น คะแนนสะสมในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ธันวาคม 2562 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
11. คะแนนสะสมของบัตรแต่ละใบไม่สามารถโอนหรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของบัตรใบอื่นได้
12. ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการบันทึกเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ให้สมาชิกติดต่อ PTT Contact Center โทร.1365 ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแสดงสลิปบัตรสะสมคะแนนหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันว่ามีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การให้คะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัทฯ และสงวนสิทธิ์การใช้สลิปบัตรเครดิตเป็นหลักฐานยืนยัน เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
13. สงวนสิทธิ์การสะสมคะแนนย้อนหลังในกรณีที่ บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่า PTT Station หรือร้านค้าไม่เข้าร่วมโครงการ เครื่องรับบัตรใช้งานได้ปกติ หรือ สมาชิกลืมแสดงบัตรแก่พนักงานก่อนชำระเงินค่าสินค้า/บริการ
14. สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้จาก สลิปบัตรสะสมคะแนน เว็บไซต์ www.pttbluecard.com หรือ Blue Card Mobile Application บน iOS และ Android
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/ยกเลิกคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

02 637 1142

Ai system

@aisystem

เกียวกับเรา

วิธีการสมัคร

การสะสมคะแนน

คำถามที่พบบ่อย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แผงผังเว็บไซต์

Cafe Amazon

KFC

DQ

Foodpanda

 

A I card  v1.0
© 2020 https://aisystem.com​