ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

1. สมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมไปใช้เพื่อสิทธิประโยชน์ใดๆได้ ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนครบถ้วน และได้รับการยืนยันการเป็นสมาชิกจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น
2. หากต้องการแลกคะแนนสะสม โปรดแสดงบัตรสมาชิกและแจ้งพนักงานทุกครั้งก่อนใช้บริการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
3. สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อใช้แทนเงินสด ในการซื้อสินค้า/บริการ ที่จุดขายตามที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กำหนด ดังนี้
3.1 คะแนนสะสมทุก 500 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 100 บาท
– ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
3.2 คะแนนสะสมทุก 100 คะแนน มีมูลค่าแทนเงินสด 20 บาท
– ร้านคาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon)
– ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ (Jiffy)
– ร้าน Texas Chicken
– ร้านฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ (Hua Seng Hong Dimsum)
ร้านเพิร์ลลี่ ที (Pearly Tea)
4. มูลค่าคะแนนสะสมที่ใช้แลกแทนเงินสด ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการ
5. การแลกคะแนนสะสม จะต้องใช้ในการซื้อสินค้า/บริการในครั้งนั้นทันที ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ในครั้งถัดไปได้
6. สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมในแต่ละครั้ง ให้ใช้คะแนนสะสมจากบัตรสมาชิก 1 ใบ ต่อการซื้อสินค้า/บริการ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
7. ยอดการซื้อสินค้า/บริการ ที่เกิดจากการแลกคะแนนสะสมในครั้งนั้น จะไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสม
8. เมื่อมีการแลกคะแนนสะสม ระบบจะทำการหักคะแนนออกจากยอดคะแนนสะสมคงเหลือทันที
9. กรณียกเลิกการแลกคะแนนสะสม คะแนนจะคืนกลับเข้าระบบในวันถัดไป
10. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
11. กรณีการแลกคะแนนสะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ให้สมาชิกติดต่อ 1365 Contact Center ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแสดงสลิปบัตรสะสมคะแนนหรือใบเสร็จรับเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การแก้ไขคะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัทฯ
12 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าการแลกคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

0923733141

aisystem

เกียวกับเรา

วิธีการสมัคร

การสะสมคะแนน

คำถามที่พบบ่อย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แผงผังเว็บไซต์

Cafe Amazon

KFC

DQ

Foodpanda

 

A I card  v1.0
© 2020 https://aisystem.com​