ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการยกเลิกบัตร
1. สมาชิกสามารถยกเลิกบัตรได้โดยการแจ้งยกเลิกทาง 1365 Contact Center
2. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรสมาชิกที่ไม่มีการสะสมหรือแลกคะแนนจากการซื้อสินค้า/บริการเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกรณีที่พบการทุจริตในการใช้บัตร
4. ทั้งนี้ การยกเลิกบัตรดังกล่าวมีผลให้คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดถูกยกเลิกทันที และถือว่า บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใดๆ จาก บริษัทฯ ได้
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่ให้กับสมาชิกที่ถูกยกเลิกบัตรตามข้อ 3
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

02 637 1142

Ai system

@aisystem

เกียวกับเรา

วิธีการสมัคร

การสะสมคะแนน

คำถามที่พบบ่อย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แผงผังเว็บไซต์

Cafe Amazon

KFC

DQ

Foodpanda

 

A I card  v1.0
© 2020 https://aisystem.com​