ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการสมัคร
สามารถสมัครสมาชิก AI Card โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และขอสงวนสิทธิ์การสมัครสมาชิก 1 ท่าน ต่อบัตร 1 ใบ ตามช่องทางดังนี้สามารถสมัครบัตรได้ง่ายๆ แล้วแต่ความสะดวก ตามช่องทางดังนี้
 1. สมัครที่ Ai stone และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เช่น Cafe Amazon Texas Chicken Daddy Dough ฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ Fit Auto และ Jiffy เป็นต้น
  1.1 กรณีนำบัตรประชาชนมา
      – หลังจากกรอกข้อมูลผู้สมัคร นำบัตรประชาชนให้พนักงาน ทางพนักงานใน Ai stone และร้านค้า จะดำเนินการเปิดการใช้งานบัตร โดยการเสียบบัตร ชประชาชนพร้อมลงทะเบียนที่เครื่อง EDC และนำบัตรให้สมาชิก
      – สมาชิกสามารถใช้บัตรในการสะสมคะแนนได้ และแลกคะแนนได้ทันที
  1.2 กรณีไม่ได้นำบัตรประชาชนมา
      – หลังจากกรอกข้อมูลผู้สมัคร ทางพนักงานใน Ai stone และร้านค้า จะดำเนินการเปิดการใช้งานบัตร และนำบัตรให้สมาชิก
      – สมาชิกสามารถใช้บัตรในการสะสมคะแนนได้เลย ทั้งนี้ การแลกคะแนน จะสามารถดำเนินการได้หลังจากการกรอกข้อมูลลงในระบบ Online แล้วเท่านั้น หรือประมาณ 45 วันหลังจากสมัคร
 2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (www.AIcard.com และ AI Card Mobile Application)
  2.1 หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ทีมงานจะส่ง E-mail หรือ SMS เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิก
  2.2 บัตรสมาชิกจะถูกจัดส่งถึงท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ภายใน 15 วันทำการ
  2.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งบัตรเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  สมาชิกยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 
 

02 637 1142

Ai system

@aisystem

เกียวกับเรา

วิธีการสมัคร

การสะสมคะแนน

คำถามที่พบบ่อย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แผงผังเว็บไซต์

Cafe Amazon

KFC

DQ

Foodpanda

 

A I card  v1.0
© 2020 https://aisystem.com​