ข้อตกลงและเงือนไข

เงื่อนไขการใช้บัตร AI CARD

1. บัตร AI Card เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ai system จำกัด

2. ใช้เมื่อซื้อสินค้า/บริการตามที่ บริษัทฯ กำหนด ณ Ai stone และ/หรือ ร้านค้า ที่ร่วมรายการ

3.โปรดแสดงบัตรก่อนใช้บริการแก่พนักงานทุกครั้งเพื่อสะสมหรือแลกคะแนน หรือแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อสะสมคะแนน (สะสมได้เฉพาะร้านค้าในเครือ ของบริษัทฯ ยกเว้นสถานีบริการน้ำมัน) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

4. บัตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อประกอบธุรกิจ หรือกิจการใดๆ

5. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตน้ำมันนิติบุคคลของ บริษัทฯ ทุกประเภท (เช่น Fleet Card, Energy Card, Synergy Card)

6. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายบางรายการที่ บริษัทฯ กำหนด

7. บัตรไม่มีวันหมดอายุ จนกว่า บริษัทฯ จะยกเลิก

8. สมาชิกสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บัตรได้ที่ www.aisystem.com หรือ Ai Card Mobile Application บน iOS และ Android

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

0923733141

aisystem

เกียวกับเรา

วิธีการสมัคร

การสะสมคะแนน

คำถามที่พบบ่อย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แผงผังเว็บไซต์

Cafe Amazon

KFC

DQ

Foodpanda

 

A I card  v1.0
© 2020 https://aisystem.com​