1 ธันวาคม 2563

1 ธันวาคม 2563

จำนวนคอลัมน์

20

ID 
ชื่อ – สกุล
เวลา
วันที่
ชื่อโครงการ
จำนวนพอยท์

001

มงคล สิมพิบูลย์

08.21.01

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ 2563

สมทบสร้างโบสวัดพระบาทน้ำพุ

001

มงคล สิมพิบูลย์

08.31.34

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ 2563

โครงการซื้อเสื้อกันหนาวให้น้องๆ

20 

001

มงคล สิมพิบูลย์

08.45.54

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ 2563

ถุงยังชีพช่วยน้ำท่วม จ.สกลนคร

รวม

34 

พิมพ์