ระบบ CRM ที่เป็น Total Solution สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ใช้งานง่าย ทั้งผ่านเว็บ และบน mobile device สะดวกครบ จบในแอปเดียว
ตอบโจทย์ ทุกการเชื่อมต่อ รองรับการเติบโต และขยายงานบริการไปถึงลูกค้าของคุณ
Previous
Next

“ SMARTER YOUR REAL ESTATE INVESTMENT ”

REM SMART APPLICATION CRM

REM SMART APPLICATION เป็น CRM Platform ที่ตั้งต้นจาก งานบริหารงานขาย, ตลาด, หลังการขาย และ Mobile Application เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่พร้อมต่อยอดจนเป็น Customer Data Platform ให้ธุรกิจขยายตัวจนส่งมอบ Life Style และ ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้จริง

REAL ESTATE CRM SOLUTION

Full Loop system to leverage to your Revenue & Process
บริหารครบ จบงานอสังหาริมทรัพย์ บน System เดียว

REAL ESTATE MOBILE SOLUTION

Why REM Smart?

Centralize

ข้อมูลของลูกค้าไว้บนระบบงาน CRM ระบบเดียว เพื่อ extract ความเข้าใจในตัวลูกค้าสร้างโอกาสการขายและสร้าง Loyalty Customer ออกมาจากข้อมูลได้

Solution ที่ยืดหยุ่น

รองรับได้กับทั้ง Cloud และ On-Premise ที่ตรงจุด ใช้งานได้ทันที และมี Leverage ให้กับการเติบโต

ลดการ Time-To Market

ด้วย Best Practice ในการบริหารจัดการได้จริง ด้วย Solution ที่รองรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทันที ต่อยอดด้วย Template การบริหารองค์กรให้โตอย่างต่อเนื่อง

REM Smart Application Cloud

        เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการใช้งาน Cloud System บนเนื้องานที่มีความสำคัญได้ทันที ก่อนตัดสินใจทำ Total Solution  

ทางเราจึงพัฒนาระบบ Cloud เพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้ โดยเริ่มต้นที่ งานตรวจรับบ้าน/คอนโด ทั้งกับผู้รับเหมา/ลูกบ้าน ด้วย REM Smart Inspector และ งานบริการหลังการขาย ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้ทำการให้บริการลูกค้าได้ตรงตาม Proven Process ด้วย REM Smart Services

ซึ่งลูกค้าของเราสามารถทดลองใช้งานระบบ REM Smart Cloud ทั้งสองระบบเราได้ทันที

REM SMART INSPECTOR​

REM SMART SERVICES

SERVICES

PROFESSIONAL SOLUTION

REM Smart Inspector is Professional Solution that provide Ready-To-Use from start up with our template solution. Without the experience users, our solution still work with all kind of customers.

Cloud Support

Support usage both On-Premise and On-Cloud to customer based on professional SLA of REM Smart Inspector professional services.

Ease of Use & Time To Market

REM Smart Inspector is very flexible and allows customer to adjust own screen and report easily. Our customer can live our system to support own business processes within 1 week.

Leverage

Leverage all communication with all users and customer with SMS, Email, Online, Call Center and Mobile Application.

No Software

No other software investment that you have to more invest when you use our system. REM Smart Inspector provides you with lower Total Cost of Ownership when compare with other competitors.

Consulting

We have consulting services which enhance all angle of business driven by Insights domain knowledge Marketing, Sales, Services and Executive support.

ABOUT US

Mobit synergy co., ltd.

    Mobit synergy co., ltd. was organized to be a software development company leader in consulting, design and development for Enterprise solution. We provide customers with the right technology on digital transformation and total online strategy towards changed the business growth.
    Since 2017, mobit synergy co., ltd. has diversified CRM Solution for support the needs of the market in the corporate, Customer Relationship Management, and was received very well from mid-sized organizations which guaranteed our professional works

CONTACT

CONTACT

Tel : +66 (0) 2637 1142 – 3

Fax : 66 (0) 2637 1141

Email : [email protected]

GP House Building 2nd Floor.

71 Sap Road, Siphraya, Bangrak,

Bangkok, Thailand 10500

2020 mobit synergy co.,ltd. All Rights Reserved