เจ้าของธุรกิจ – ตรวจสอบภาพรวมและปัญหางานได้ทันที

ช่าง – ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

ลูกค้า – ได้รับความพึงพอใจจากงานบริการที่ดีและตรงเวลา

ปัญหา: เจ้าของธุรกิจ

1) ตรวจสอบภาพรวมของงานแบบ RealTime ไม่ได้ และไม่มีเครื่องมือในการติดตามปัญหา

2) ไม่เจอซอฟแวร์ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจ

ทางออก: เจ้าของธุรกิจ (เมื่อใช้ MOAI-CRM Service Insights)

1) ลงทุนแล้วใช้งานได้ทันที พร้อม Insights ในธุรกิจ

2) ตรวจสอบงานและสถานะได้แบบ RealTime ผ่านแอปพลิเคชัน ที่ตอบโจทย์การลงทุน

ปัญหา: ช่าง

1) ลูกค้าที่ดูแลมีมาก งานมีรายละเอียดและข้อมูลมาก

2) จัดการตารางนัดหมายได้ไม่ครบถ้วน ผิดพลาดจากหลายปัจจัยและทีมที่เกี่ยวข้อง

ทางออก: ช่าง (เมื่อใช้ MOAI-CRM Service Insights)

1) จัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีระบบบนแอปพลิเคชัน ที่มี Process Insights ทั้ง Check List, Defect, Spare part

2) จัดการตารางนัดหมายได้ดี ทั้งทีมและส่วนตัว พร้อมการแจ้งเตือนการทำงาน

สุดท้ายแล้ว ถ้าหากคุณมี Insights ของเราในธุรกิจของคุณ

1) ลูกค้าได้รับการบริการตรงเวลา มีคุณภาพ

2) งานติดตั้งหรือแก้ไขครบถ้วน ประวัติการบริการเชื่อถือได้

3) ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี พึงพอใจสุดๆ

ติดต่อเรา

2019 mobit synergy co.,ltd. All Rights Reserved